Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130

O škole Učitelia Školská jedáleň Materská škola Zelená škola Novinky Kontakt Kalendár
 

Navigácia

Nedeľa 16. 12. 2018
Počet návštev: 1959716

Narodeniny a meniny

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vážení rodičia, v poslednom období bol v našom okrese zaznamenaný narastajúci výskyt závažných prípadov súvisiacich s používaním internetu maloletými deťmi, najmä šírenie fotografií a videí detí s nevhodným obsahom na sociálnych sieťach, zneužívanie profilov iných detí, zosmiešňovanie, ohováranie a iné spôsoby vzájomného ubližovania si prostredníctvom internetu a podobne, čo môže byť klasifikované ako trestný čin.

  V záujme bezpečnosti Vašich detí Vás preto žiadame o zabezpečenie zvýšeného dohľadu nad časom a spôsobom tráveným na internete.

 • 7.12.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde žiaci mali možnosť preveriť si svoje zručnosti a komunikačné schopnosti v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách : 1A (5.-7.roč. ) a 1B(8.-9.roč.).

  Víťazi šk.kola postupujú na okresné kolo, ktoré sa uskutoční v januári 2019.

  Kategória 1A: 1.miesto : Olívia Adamčíková (7.A)

  2.miesto : Olívia Slovíková (6.B)

  3.miesto : Ema Toporová (7.C)

  Kategória 1B: 1.miesto: Estera Labudiaková (9.A)

 • Boli Mikulášske trhy

  V dňoch od 5. do 7. decembra 2018 sa v našej škole konali Mikulášske trhy. Deti, ktoré pracovali v krúžku Tvoríme s deťmi cez projekt Škola priateľská k deťom, pripravili svojim spolužiakom chutné maškrty: pečenú klobásku, varené párky, puding, medovníčky, koláčiky, banán v čokoláde, pukance, šaláty a varený punč. Taktiež predávali výrobky, na ktorých pracovali od septembra počas hodín výtvarnej výchovy a v záujmovom útvare. Boli to rôzne dekoračné predmety, vence, magnetky, zrkadlá, sviečky, kapsičky, mydielka, odliatky s vianočnými motívmi. Počas Mikulášskych trhov sa toho predalo veľa a akcia sa stretla s milým ohlasom u detí.

 • Vedecká hračka

  Vedecká hračka je dobrovoľné záujmové nepolitické občianske združenie, ktorého cieľom je rozvíjať voľnočasové záujmové technické a výtvarné aktivity. Tieto aktivity smerujú k navrhovaniu, vývoju, výrobe a propagácii vedeckých hračiek a hier s dôrazom na ich využitie vo vzdelávaní.

  Výsledkom je neveľké mobilné zariadenie – sústava vedeckých hračiek, ktoré jednoduchým nenásilným spôsobom približujú alebo využívajú nejakú prírodnú zákonitosť alebo jav a sú určené na poznávaciu hru pre deti, mládež, rodiny a iné kolektívy.

 • Posledný novembrový týždeň sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili aktívneho týždňa anglického jazyka, počas ktorého mali možnosť zdokonaliť si svoje vedomosti a zručnosti v jeho oblasti. Počas tohto týždňa mali žiaci možnosť pracovať, tvoriť a rozprávať sa s anglicky hovoriacimi lektormi, ktorí im svojím prístupom a aktivitami pomohli prekonať strach z rozprávania. Komunikácia v anglickom jazyku prebiehala v rôznych oblastiach – žiaci sa predstavovali, obhajovali svoje názory, vytvárali nové uľahčovače života, ktoré následne prezentovali. Čas strávený s anglicky hovoriacimi lektormi hodnotíme ako veľmi prínosný, čo sa vo veľkej miere prejavuje na hodinách anglického jazyka. Už teraz sa tešíme na ďalší rok.