Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130

O škole Učitelia Školská jedáleň Materská škola Oznamy pre rodičov Novinky COVID-19 Kontakt Kalendár
 

Navigácia

Sobota 5. 12. 2020
Počet návštev: 3544093

Narodeniny a meniny

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vďaka národnému projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ pôsobí v našej materskej škole od 2. septembra 2020 školský špeciálny pedagóg.

  Ako môže pomôcť školský špeciálny pedagóg?

  Pri práci s deťmi sa venuje:

  • poskytovaniu špeciálnopedagogickej starostlivosti deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. ŠVVP sú u dieťaťa diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.
  • poskytovaniu komplexnej špeciálnopedagogickej starostlivosti všetkým deť
 • V našej materskej škole bude tento školský rok prebiehať Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj grafomotoriky pod vedením špeciálnej pedagogičky - MŠ: Mgr. Dominiky Bystrianskej.

  Program má za cieľ optimálne naštartovať a rozvinúť schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešný progres v grafomotorickom prejave u detí. Hry a činnosti sú zamerané na rozvíjanie schopností v písaní a kreslení. Program je vhodný pre 3 - 6 ročné deti. Forma realizácie programu je vytvorená pre skupinovú prácu s deťmi. Spolu ide o 5 stretnutí. Jedno stretnutie má časovú dotácii 30 - 45 minút, realizované približne 1 -2x týždenne. Každé stretnutie má rovnakú štruktúru šiestich aktivít:

 • V priebehu školského roka 2020/2021 sa v našej materskej škole uskutoční niekoľko preventívnych a rozvojových programov v spolupráci s CPPPaP v Námestove.

  Detičky z lienkovej triedy (trieda pani učiteľky Mgr. Lenky Lorenčíkovej) a slniečkovej triedy (trieda pani učiteľky Aničky Jagnešákovej) sa zúčastnia preventívnych programov:

  Tolerancia voči inakosti, búranie predsudkov, rešpektovanie druhých – program je zameraný na cieľavedomý rozvoj poznatkov, postojov a hodnôt týkajúcich sa problematiky tolerancie voči inakosti od raného detstva. Budovanie tolerancie, búranie predsudkov a rešpektovanie druhých je deťom približované prostredníctvom rozprávok.

 • Naša Základná škola s materskou školou, Oravská Polhora 130 sa zapojila do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je podporiť pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a ostatných členov inkluzívneho tímu, medzi ktorých patrí aj školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a sociálny pedagóg.