Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130

O škole Školská jedáleň Materská škola Zelená škola Novinky Kontakt
 

Navigácia

Nedeľa 21. 10. 2018
Počet návštev: 1885358

Narodeniny a meniny

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Je aj predzvesťou zimy, ktorá prináša do našich príbytkov pokoj a dni oddychu. Jeseň prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda so svojim chladným počasím. Na hodine BIO sme spolu so žiakmi 5.A určovali jednotlivé druhy stromov, ich listy a plody. Spoločne sme diskutovali o zmenách, ktoré sa dejú v prírode príchodom zimy.

  LG.

 • 21.11. 2018 Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2018/2019 zrealizuje celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) papierovou formou. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Žiaci budú testovaní z: matematiky, slovenského jazyka a literatúry,

 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

  Dňa 12. 10. 2018 žiaci 1. ročníka absolvovali testovanie pohybových predpokladov na identifikáciu športového talentu. Cieľom celoplošného testovania je odporučiť žiakom a ich rodičom druhy športov alebo športových disciplín, na ktoré majú deti vrodené predpoklady, môžu byť v nich úspešné resp. ich budú viac baviť vzhľadom k ich danosti. Ak ich šport zaujme, budú sa viac hýbať, dokonca sa mu môžu venovať aj na výkonnostnej úrovni. Úvodné testovanie je zámerne realizované v 1. ročníku, pretože deti ešte nezačali s riadenou športovou prípravou, resp. ju realizujú krátku dobu. Rovnaké testy budú absolvovať v 3. ročníku, kedy sa bude overovať stabilita nájdených športových predpokladov resp. individuálnych športových profilov. Výsledkom testovania bude osvedčenie, ktoré získa každé otestované dieťa obsahujúce zoznam odporúčaných športov.

 • ATLETICKÝ ŠTVORBOJ -  RABČA

  Dňa 27. 9. 2018 sa v športovom areáli pri ZŠ s MŠ Rabča, uskutočnili majstrovstvá okresu v atletickom štvorboji žiakov a žiačok základných škôl. Súťaže sa zúčastnila aj naša škola. Päťčlenné družstvá chlapcov a dievčat súťažili v discipínach : beh na 60 m, beh na 600m (dievčatá), 800 m (chlapci), skok do diaľky/ skok do výšky, hod kriketovou loptičkou/ vrh guľou. Družstvo chlapcov v zložení Jakub Marcoňák, Peter Babinský, Marek Šimurdiak, Kristián Skočík a Šimon Labudiak, obsadilo 6. miesto. Družstvo dievčat v zložení Lenka Herudová, Aneta Skurčáková, Vanesa Vrublová, Žaneta Vorčáková a Sára Vargončíková, obsadilo po bojovnom výkone vynikajúce 2.miesto. Všetkým vyššie spomenutým žiakom ďakujeme za snahu, zodpovedný prístup v jednotlivých súťažných disciplínach a reprezentáciu školy.

 • Dňa 10.10.2018 sa naši žiaci siedmeho ročníka zúčastnili vzdelávacieho programu SVET OKOLO NÁS : Kuba – dve tváre slobody. Ide o dokument, ktorý priblížil žiakom históriu a život na ostrove Kuba. Kuba je najväčší ostrovný štát Karibiku, cez more susedí so Spojenými štátmi americkými a Mexikom. Najbližšími ostrovnými štátmi sú Jamajka, Haiti a Bahamy. Kubánska republika je tiež jedna z posledných krajín sveta so socialistickým režimom. Hlavným mestom je najväčšie mesto Kuby, zhruba dvojmiliónová Havana, ktorá sa prezýva Paríž Karibiku. Parížska elegancia sa síce drží skôr centra mesta, ktoré bolo zapísané na zoznam UNESCO, ale aj tak na vás Havana dýchne atmosférou starých koloniálnych čias.