Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130

O škole Učitelia Školská jedáleň Materská škola Zelená škola Novinky Kontakt
 

Navigácia

Piatok 20. 4. 2018
Počet návštev: 1694391

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 20.4.2018)
Jozef Barnáš (I.)
Nikola Labudiaková (VII.A)
Eva Skarlet Marlengová (VI.C)
Pozajtra (Nedeľa 22.4.2018)
Anna Tarčáková

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti 21. marca keď ľudia oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia.

  História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď predovšetkým John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme. Prvý Deň Zeme bol oslávený v San Franciscu. Cieľom bolo zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala veľký ohlas práve medzi študentmi. OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971). Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované, sú to voda, vzduch, teplo, miesto na život....

 • OBEC ORAVSKÁ POLHORA

  podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


  v y h l a s u j e

  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa


  Základnej školy s materskou školou Oravská Polhora 130  Požadované kvalifikačné pedpoklady a iné kritériá a požiadavky:


  1. odborná a pedagogická spôsobilo
 • 25.04.2018 (od 10:00 hod. - 14:30 hod.)......zápis do 1. ročníka

 • Dňa 5. Apríla 2018 sa v naše materskej škole konal výchovný koncert pod vedením kpt. Mgr. Tibora Šándora a Mgr. Art. Adriána Malovaníka. Program pozostával z dvoch častí: Bezpečne do cieľa a Maj rád druhého ako hudbu. Deti sa najskôr oboznámili s rôznymi nebezpečenstvami na ceste a naučili sa pravidlá cestnej premávky. Druhá časť programu bola venovaná slušnému správaniu . Na záver sa deti veselo zabávali a tancovali.

  Vlasta Milkušáková