Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130

O škole Učitelia Školská jedáleň Materská škola Zelená škola Novinky Kontakt
 

Navigácia

Sobota 21. 10. 2017
Počet návštev: 1435776

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 21.10.2017)
Ing. Mária Jašicová
Zajtra (Nedeľa 22.10.2017)
Viktor Vonšák (II.)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Ruský maratón

  Žiaci 8.ročníka p. uč. Hrubjákovej si pripravili pre ostatných žiakov rôzne aktivity a súťaže zamerané na opakovanie slovnej zásoby, gramatiky. Hravou a súťažnou formou si žiaci opakovali a utvrdzovali učivo. Vystriedali rôzne druhy aktivít, zopakovali si azbuku, tvorili vety, spievali pesničku, precvičili pamäť. Nie nadarmo sa hovorí, že učenie má byť hrou a učíme sa aj hravou a zábavnou formou.

              Mgr.Hrubjáková Božena, Mgr.Herudová Ľudmila (9.10.2017)

  ..foto...

 • Exkurzia do slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

  Dňa 16.10.2017 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili exkurzie do slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

  Žiaci mali možnosť vidieť tieto expozície:

  Kras a jaskyne Slovenska, ktorá predstavuje fenomén krasu vo všetkých súvislostiach, od hydrológie, cez povrchový a podzemný kras a jeho ochranu, ľadové jaskyne a ich ochranu, jaskynnú výzdobu, biospeleológiu a speleorcheológiu, až po jaskyniarstvo ako činnosť človeka, ktorou objavuje svet tmy a ticha a vnímanie tejto aktivity ako záujmovej činnosti, vedného odboru, zberateľstva i umeleckej inšpirácie.

 • Ako žije les

  To bola téma, ale zároveň aj motivačná otázka na  hodine BIO  pre žiakov V.A triedy. Sme ZELENÁ ŠKOLA a osud našich lesov nám nie je ľahostajný, preto sme sa spojili a na hodine sme vyjadrili názor na situáciu v našich lesoch. Chlapci veľmi iniciatívne zhotovili transparenty. Každý vyjadril svoj názor a napísal svoje heslo na transparent. Bola to silná motivácia a išlo o  prepojenie medzipredmetových vzťahov na hodine biológie pod vedením Ing. Labajovej. Aký bol výsledok nášho štrajku  sme zdokumentovali. Ochrana prírody je našou prioritou a chceme sa tak aj správať a zároveň aj chrániť naše lesy.

 • Svet techniky v Ostrave

  Dňa 11.10.2017  sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie do Ostravy – Dolné Vítkovice. V priestoroch priemyselného kolosu, bývalých Vítkovických železiarní, navštívili úžasné interaktívne múzeum Svet techniky.

  Expozícia trvalej výstavy je jedinečná svojho druhu v Strednej Európe, kvôli jej interaktívnosti, ktorou je schopná žiakom zaujímavo sprístupniť problematiku vedy a techniky. Výstava odhaľuje nielen tajomstvá technických vynálezov, ale aj rôzne zaujímavostí z prírody, našej civilizácie, vesmíru, stravovania, ...

 •               Liečivé bylinky a degustácia čajov

   

   Spoznávať liečivé rastliny, ich liečivé účinky , bola  úloha pre žiačky šiesteho ročníka na hodine biológie. Liečivé bylinky sú rastliny, ktoré sa pestujú na lekársku, kulinársku či dokonca spirituálnu hodnotu. Najčastejšie sa z nich využíva zelená, listnatá časť, ale používajú sa aj kvety či korene. Základ vedeckejšieho poznávania liečivých rastlín v Európe položili Gréci a Rimania. Rastliny sprevádzajú človeka od kolísky po hrob. Takmer každodenne sa dostávajú v najrozličnejších podobách na náš stôl ako potraviny, mnohé slúžia na technické ciele a početná je skupina rastlín označovaná ako liečivé, využívaná na výrobu liečiv.
  V Európe rastie asi 1 000 druhov liečivých rastlín, ľudové liečiteľstvo ich využíva asi 800, európska oficiálna medicína asi 300 a naša približne 150. Že rastliny môžu človeka nielen živiť, ale aj liečiť a prípadne mu prospieť aj iným spôsobom sa dozvedeli naše žiačky z výkladu pani učiteľky. Porovnávali nielen chute, ale naučili sa aj o ich liečivých účinkoch a ich využitia v každodennom živote. Hodina biológie bola veľmi zaujímavá a aróma čajov sa šírila po celej triede.