Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130

O škole Učitelia Školská jedáleň Materská škola Novinky Kontakt
 

Navigácia

Štvrtok 26. 11. 2015
Počet návštev: 945939

Narodeniny a meniny

Zajtra (Piatok 27.11.2015)
Tatiana Poláčková (VII.B)
Milan Masničák (VII.A)
Milan Plevjak (IX.B)
Milan Murín

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • EXKURZIA – TLAČIAREŇ KUBÍK NÁMESTOVO, MESTSKÁ KNIŽNICA NÁMESTOVO

           Dňa 12. novembra 2015 sa žiaci 5. Ročníka zúčastnili exkurzie v rámci vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Svoje teoretické poznatky o knihe , knižnici či spôsobe vzniku knihy , resp. iných produktov, ktorým konkrétnu podobu dajú až pracovníci tlačiarní.

 •   MONDI SCP  a.s. Ružomberok

 • EXKURZIA – HRNČIARSKA DIELŇA

   

  Dňa 5.11.2015 žiaci 1. a 2. ročníka navštívili  hrnčiarsku dielňu v Trstenej, kde sa oboznámili s hrnčiarstvom ako najstarším a najrozšírenejším remeslom. Tvárnosť hliny a jej bohatý výskyt umožňovali ľuďom od najstarších čias výrobu rôznych úžitkových predmetov, v ktorých sa odráža spôsob ich života, úroveň výroby, kultúra a umenie našich predkov. Hrnčiari vyrábali hlinené nádoby do domácnosti. Boli to hrnce, hrnčeky, čutory, cedáky, džbány, dvojité obedáre tzv. dvojnice... Pán Hoľma, majiteľ hrnčiarskej dielne odovzdal žiakom základné informácie o výrobe hlinených nádob, názorne im ukázal prácu na hrnčiarskom kruhu a zručným tvarovaním, točením a vypracovávaním stien vytvoril džbán a pokladničku prasiatko. Následne si žiaci mohli vyskúšať prácu s hlinou a vymodelovať  drobný úžitkový, či dekoratívny predmet. Žiaci odchádzali s nadšením, že videli miesto, kde ožíva hlina a rodia sa krásne predmety, ktoré si mohli zakúpiť a zároveň urobiť radosť svojim blízkym.

 • MESIAC úcty k starším

  Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším  žiaci z roč. 1-4 pozvali svojich starých rodičov a prastarých rodičov na besiedku, ktorá sa konala v školskej jedálni. Všetci sme sa potešili, že starí rodičia prijali naše pozvanie. Pripravili sme im pestrý program a darčeky, ktoré  im žiaci vlastnoručne  vyrobili. Odmenou pre nás bol veľký potlesk od starých rodičov a milý úsmev na ich tvárach. Ani starí rodičia sa nedali zahanbiť a zaspievali svojim vnukom a pravnukom  pesničku s doprovodom harmoniky, na ktorej hral jeden zo starých rodičov- p.Marlenga.  Celou jedálňou sa ozýval veselý spev, ktorým si starí rodičia zaspomínali na svoje mladé časy. K veselej atmosfére prispelo aj malé občerstvenie. Táto akcia splnila svoj cieľ a preto  sme sa spoločne rozhodli, že si takto uctíme starých rodičov opäť aj  na budúci rok.

 • Exkurzia- Múzeum oravskej dediny: Skanzen Zuberec - Brestová

  Dňa 22.10. 2015 žiaci z 3. a 4. roč. navštívili Múzeum  oravskej dediny  v Zuberci. Táto exkurzia bola pre žiakov zároveň   aj zážitkovým učením.  Žiaci si mohli prezrieť život ľudí v minulosti  a prostredníctvom sprievodcu sa bližšie  oboznámili   s ich  spôsobom bývania, zariadením domov a odevom. Zážitkovým učením si mohli priamo vyskúšať vyučovanie v historickej škole, kde si osvojili aj historické  názvy  a pomôcky týkajúce sa tejto školy ako sú tabuľky na písanie, pierko, kalamár, harmónium, latinský jazyk, trstenička . Na harmónium za pomoci sprievodcu spoločne zaspievali pieseň: ,,Po nábreží koník beží...“ Na záver si žiaci zopakovali  získané vedomosti kvízom, kde v skupinách hľadali správne odpovede, ktoré boli ukryté v  skanzene. Odmenou za správne odpovede bola monografia skanzen Zuberec, ktorú získali zástupcovia z 3. a 4. ročníka.Touto exkurziou žiaci získali nové vedomosti , ktoré budú využívať na hodinách Vlastivedy, Regionálnej výchovy a Výtvarnej výchovy.