Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130

O škole Učitelia Školská jedáleň Materská škola Zelená škola Novinky Kontakt
 

Navigácia

Sobota 28. 5. 2016
Počet návštev: 1070119

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 28.5.2016)
Sebastián Vorčák (V.A)
Viliam Herud (MŠ1)
Viliam Piták (II.)
PaedDr. Viera Rusnáková
Zajtra (Nedeľa 29.5.2016)
Anton Nevedel (V.C)
Pozajtra (Pondelok 30.5.2016)
Martin Machajda (VII.C)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Kalokagatia (z gréckeho kalos – krásny, agathos - dobrý) predstavuje filozofiu, šport a hry. Kalokagatia v starom Grécku bola ideálom harmonicky, fyzicky a duševne, ale hlavne mravne kultivovanej osobnosti. Bola to snaha zosúladiť krásu a dobro tak, aby sa ľudia približovali starogréckemu ideálu dokonalosti. Kalokagatia bola a je chápaná ako ideál starogréckej výchovy - súlad vonkajšieho a vnútorného, súlad tela a ducha.

 • Exkurzia Spišský Jeruzalem

  Dňa 20. 5. 2016 sme sa so žiakmi 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie- Spišský Jeruzalem. Našou prvou zastávkou bola Mariánska hora v Levoči, kde sme boli účastní na sv. omši, ktorú celebroval Mons. prof. František  Dlugoš- dekan v Levoči, ktorý nám zároveň priblížil dejiny Mariánskej hory. Naše putovanie pokračovalo v Spišskom Podhradí- zaujímavou exkurziou – spoznávanie historického objavu zo 17. storočia – kalvárie typu Jeruzalemská, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Spišskej Kapituly- v lokalite zvanej Pažica. Žiakom bola priblížená táto  jedinečná lokalita  spojená s odhaľovaním tajov unikátnej fauny a flóry, ako aj geológie spišských travertínov, na ktorých sa Spišský Jeruzalem rozkladá. Po exkurzii nás na Spišskej Kapitule privítal náš pán biskup Mons. Štefan Sečka a  pod vedením Mons. prof. Antona Tyrola sme si prezreli Spišskú Kapitulu. Katedrálou sv. Martina nás sprevádzal náš pán kaplán Mgr. Lukáš Stolárik. Po pobožnosti Krížovej cesty, ktorá sa konala na Pažici pri Spišskej Kapitule, sme sa plní zážitkov a duchovne obohatení vo večerných hodinách vrátili domov.

 • Exkurzia Fyzika

  Dňa 17. 5. 2016 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili exkurzie z fyziky v Martine. Navštívili sme špeciálnu fyzikálnu učebňu ( Centrum popularizácie fyziky ) na Gymnáziu Viliama Paulinyho- Totha, kde žiaci sledovali a zároveň sa priamo zapájali do jednoduchých pokusov vysvetľujúcich základné fyzikálne javy. Prezreli sme si aj astronomickú pozorovateľňu.

 • Česko – Slovenský výmenný pobyt v Rychnove nad Kňežno   9.-13.5.2016

   

                    

   

              

 • Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov

  Dňa 5.5. 2016  sa žiaci 5.- 9. roč. zúčastnili územnej súťaže Družstiev mladých zdravotníkov, ktorú každoročne organizuje SČK v Dolnom Kubíne. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa mali žiaci preukázať svojimi zdravotníckymi  vedomosťami a vedomosťami o Červenom kríži, v praktickej časti sa hodnotila resuscitácia a poskytovanie prvej pomoci. Možno po prvýkrát sa stretli v situácii, i keď simulovanej, v ktorej mali zhodnotiť situáciu, stav postihnutého resp. zistiť diagnózu, ošetriť rany   a poskytnúť prvú pomoc. Zistili, že to nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Zachovať si chladnú hlavu, pokoj a rozvahu je veľmi náročné najmä pre mladších žiakov, ktorí sa s niečím takým ešte nestretli. I napriek obavám a strachu to spoluprácou v tíme  zvládli vynikajúco a získali 2. miesto. Porota bola veľmi prísna, aj za malé chybičky im strhávala body, ale človek sa učí aj na vlastných chybách a rady, ktoré dostali od profesionálov si určite vezmú k srdcu a možno ich využijú práve vtedy, keď to bude niekto skutočne potrebovať.